Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 Πράξεις: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία» Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 ως υποψήφιες για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία ? Τάξεις Υποδοχής» Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 & 9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΟ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΑΠ1» (MIS 520704), «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΑΠ6» (MIS 5000044), «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΑΠ3» (MIS 453706)

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στο πλαίσιο των Πράξεων: «Πρόγραμμα Εισαγωγής Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία» ΑΠ 1,2,3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα

Στους δρόμους του χωριού οι εκπαιδευτικοί μαζί με τα παιδιά!!!

5ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας 16/03/2015
Το 5ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας θα πραγματοποιηθεί
στις 3 – 4 Απριλίου 2015
Πληροφορική - 5ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας - Αφίσα
 Το Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας είναι μια εκπαιδευτική εκδήλωση η οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ψηφιακά έργα που αναπτύσσουν στο σχολείο τους.

Το Φεστιβάλ είναι ανοικτό στην κοινωνία και δίνει την ευκαιρία σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και επισκέπτες να λάβουν μέρος σε πρωτότυπες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με αντικείμενο την Πληροφορική και την Ψηφιακή Τεχνολογία.

Πληροφορική – 5o Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας – Ενημερωτικό
Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες 11/03/2015

Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για την μεγιστοποίηση της Ακαδημαϊκής και Κοινωνικής τους Ανάπτυξης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού – Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» – ΕΣΠΑ 2007-2013

Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες - Αφίσα

Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες – Ενημερωτικό

Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στα Δημοτικά Σχολεία 10/03/2015

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία – Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΕΚΟ - Αφίσα

ΕΚΟ – Ενημερωτικό

Καλωσόρισμα
Καλωσήρθατε στον Επίσημο Διαδικτυακό Τόπο του Δημοτικού Σχολείου Ασημίου!!

Τα Άρθρα δημοσιεύνονται ταξινομημένα ανά Κατηγορία.

Μπορείτε να δείτε τις Κατηγορίες στη δεξιά πλευρική στήλη.

Στις Ανακοινώσεις δημοσιεύονται Σημαντικές Ανακοινώσεις που αφορούν  τη Λειτουργία του Σχολείου μας!